Θαμνοκοπτικό UMK 450 UEET – Καθαρισμός



Μετά το unboxing, ο Ηλίας Χατζηγεωργίου δοκιμάζει τη δύναμη και την αντοχή του θαμνοκοπτικού UMK 450 UEET στο πεδίο εργασίας και το αποτέλεσμα τον δικαιώνει.

Visit Sources Channel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »