Husqvarna Automower: Byta batteri 320, 330X och 420Verktyg vi använder: Torx skruvmejsel T20.
Reservdelar vi använder:

Alternativt batteri:

Kontrollera att du ansluter batteriet till A-porten på Automower 320 och 420.
Notera att det är två batterier på Automower 330X.

Läs guiden i text:

Vi går igenom steg för steg hur du demonterar och byter batteriet på din Husqvarna Automower 420, samma princip gäller även för Automower 320 och 330X. Notera att Automower 330X innehåller två batterier och båda bör bytas samtidigt. Husqvarna gjorde en justering på batteriet under våren 2021, då fick batteriet en ny hållare och ett nytt utseende. Det nya batteriet är på 4,0Ah vilket är cirka 20% större än det batteri som roboten levererades med från fabrik.

00:00 – Demontering
00:50 – Urkoppling
02:05 – Inkoppling av batteri
04:05 – Återmontering

Visit Sources Channel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »