Husqvarna Automower: Byta nav på hjulmotor Automower 220AC och 230ACXVerktyg vi använder: Torx skruvmejsel T20, värmepistol 2000w, polygrip, skiftnyckel, hammare, ringnyckel strl 13 samt en M8 bult.

Reservdelar vi använder:

Navet till Automower hjulmotor slits i takt med att hjulmotorerna driver. Efter ett par tusen timmar kan navet bli rundat och greppar därför inte längre i hjulet. Vilket medför att navet ‘kuggar över’. Det går också att värma det nya navet med hjälp av en gaständare eller mindre gasbrännare. Värm inte för mycket då det medför risk att navet spricker.

00:00 – Demontering
01:30 – Borttagning av navet
02:45 – Uppvärmning av navet
03:35 – Montering av nytt nav
04:00 – Återmontering

Visit Sources Channel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »